Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen (523/99) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN NIMI

TyövirePlussan verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

 

REKISTERIN PITÄJÄ

TyövirePlus, Kotakennääntie 2, 44100 Äänekoski

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

TyövirePlussan verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva TyövirePlussan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä ”Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käytetään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • henkilötiedot
  • yhteystiedot
  • käyttötiedot
  • sähköpostitiedot
  • muut käyttäjän itse antamat tiedot
  • tilauksen päivämäärä

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa, TyövirePlussan omissa rekistereissä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelua käytettäessä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjätietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen, ellei käyttäjä ole antanut siihen itse lupaa. Käyttäjätietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukitussa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määrätyt henkilöt.

 

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

Kirsti Hirvanen
TyövirePlus
Kotakennääntie 2
44100 Äänekoski