Dialogi - keskustelun aatelia

( 23.05.2018 )

Dialogi – keskustelun aatelia.

 Aito dialogi edellyttää kunnitoittavaa kuuntelua: toisen puheen arvostusta ja siinä viipymistä tarpeen mukaan.

Dialogissa ei kukaan polje toisen mielipiteitä – jokaisen ääni on yhtä tärkeä. Kaikkien näkökulmat ja mielipiteet tulevat kuulluksi.

 Dialogi avaa mielen ja sydämen.

Työnohjaajana, coachina ja yrittäjänä olen lukemattomia kertoja todistanut sitä voimaa, joka syntyy yhteisestä keskustelusta.

Työnohjaus- ja coachingtilanteissa olen käyttänyt sanallisten menetelmien lisäksi hyvän dialogin syntymiseksi joitakin apuvälineitä, esim kuvakortteja, työnohjaukseen suunniteltuja sanallisia kortteja yms.

Nykyisin käytän yhä enemmän varta vasten ammattilaisten käyttöön suunniteltua Trigenda -  dialogimenetelmää. Se on konkreettinen väline, jonka saa käyttöönsä  lisenssikoulutuksen kautta.

Sen avulla saa näkyväksi asioita, joita olisi hyvä ottaa esille juuri tässä hetkessä ja joita ei aina ole helppoa sanoittaa. Se ohjaa ohjattavan ja ohjaajan yhdessä samalle ”aaltopituudelle” ja näin tasavertaisuus toteutuu kauniisti. Aina ollaan ohjattavan agendalla.

Palautteet asiakkailta ovat olleet todella hyviä - suorastaan erinomaisia. Sivuiltani KOULUTUS kohdasta löytyy tietoa lisää.

Mikään työväline- tai menetelmä ei kuitenkaan korvaa sitä tosiasiaa, että keskustelijan tärkein työväline on oma asenne, oikeat sanat, sekä herkkyys aistia ilmapiiriä ja lukea ohjattavaa tai ryhmää.

Arvostuksen, osallisuuden ja aidon kuulemisen kautta syntyy dialogisuuden ilmapiiri. Tällöin asioita voi ottaa avoimesti keskustellen esille - yhteiseksi hyväksi.

Työyhteisöissä arvokasta tietoa saa juuri oikealta asiantuntijalta: oman työnsä tekijältä. Niin työn kehittämisestä, työn laadusta, työpaikan ilmapiiristä, kuormittavuudesta, työyhteisön vuorovaikutustaidoista sekä koulutuksen tai työnohjauksen tarpeellisuudesta.

Arjen työ on juuri oikea paikka harjoitella dialogisuutta – ja tietysti työnohjaus.

 

 

 

 

 

- Kirsti Hirvanen

Kommentoi
captcha Reload Image
Kirjoita kuvan merkit tähän *

Älä täytä tätä kenttää