Yhdessä ytimeen

( 31.01.2017 )

 

Yhdessä ytimeen

Yhteisöllisyyttä peräänkuulutetaan. Se vain ei käskien tule.

Yhteisöön kuuluminen on hyvinvointimme kannalta perusasia. Kuulumme sukuun, perheeseen, harrastusporukkaan, johonkin arvoyhteisöön, työyhteisöön, tiimiin, projektiryhmään tms. Työpaikoilla järjestetään yhteisöllisyyttä tukevia virkistäytymispäiviä ja koulutuksia.

Tyhy tai tyky-päiviä pidetään. Siis kaikki hyvin - vai?

Yhteisöllisyys syntyy luonnostaan, kun sitä tukevat palikat loksahelevat kohdilleen. Esimerkiksi osallisuus ja arvostus. Kokemus oman työpanoksen merkityksestä työpaikalla.

Se, että saa oikeasti olla osallisena omaan työhön liittyvissä päätöksissä ja asioissa ja että mielipidettäni kuunnellaan, sitä arvostetaan ja se otetaan huomioon.

Kas - kun sattuu usein olemaan niin, että hän, joka tekee työtään, on monessa mielessä oman työnsä paras asiantuntija.

Kaikki kunnia työntekijälle, joka jatkuvien muutosten, kehittämisstrategioiden ja säästökuurien paineessa yrittää keskittyä varsinaiseen työhönsä, siihen mitä hänet aikoinaan palkattiin tekemään.

Kaikki kunnia esimiehen työlle, joka ei ole aina niitä kiitollisimpia hommia. Siinä taiteilet ylemmän johdon ja työntekijöiden välimaastossa.

Kaikki kunnia johtajalle; tulosvastuu painaa harteilla ja oikeasti johtaminen on todella haastavaa ja vaativaa työtä, johon ei kaikista ole.

Arvostuksen, osallisuuden ja aidon kuulemisen kautta työpaikalle syntyy dialogisuuden ilmapiiri. Silloin asioita uskalletaan ottaa avoimesti keskustellen esille - yhteiseksi hyväksi. Silloin osataan myös kerätä arvokasta tietoa juuri oikealta asiantuntijalta: oman työnsä tekijältä. Vaikkapa työn kehittämisestä, työn laadusta, työpaikan ilmapiiristä, kuormittavuudesta, työyhteisön vuorovaikutustaidoista sekä koulutuksen tai ohjauksen tarpeellisuudesta.

Keskutelun kulttuurin syntyminen edellyttää työyhteisössä jokaiselta myös rakentavan kritiikin sietoa.

Ihan jokaikisellä, joka työpaikan oven avaa, on vastuu työpaikan ilmapiiristä - myös siitä yhteisöllisyyden syntymisestä.

Aito kuuntelu – kuulluksi tuleminen, jaettu ilo - yhdessä nauraminen, osallisuus ja arvostus, tuovat työpaikoille sitä peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä; sitoutuneisuutta, yhteenkuuluvuutta ja me - henkeä. Työhyvinvointia. Merkityksellisyyttä.

Niillä eväillä on ilo tehdä työtä ja niillä mennään yli niistä pahemmistakin paikoista!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kirsti Hirvanen