Dialogi - keskustelun aatelia

( 18.10.2019 )

Dialogi – keskustelun aatelia.

 

Aito dialogi edellyttää kunnitoittavaa kuuntelua: toisen puheen arvostusta ja siinä viipymistä tarpeen mukaan.

Dialogissa ei kukaan polje toisen mielipiteitä – jokaisen ääni on yhtä tärkeä. Kaikkien näkökulmat ja mielipiteet tulevat kuulluksi.

Kunnioittava, kuuleva dialogi avaa mielen ja myös sydämen.

Työnohjaajana ja coachina olen lukemattomia kertoja todistanut sitä voimaa, joka syntyy yhteisestä keskustelusta.

Työnohjaus- ja coachingtilanteissa olen käyttänyt sanallisten menetelmien lisäksi hyvän dialogin syntymiseksi joitakin apuvälineitä, esim. kuvakortteja, työnohjaukseen suunniteltuja sanallisia kortteja yms. Nykyisin käytän usein myös vartavasten ammattilaisten käyttöön suunniteltua dialogityövälinettä, jonka saa käytytöönsä vain menetelmäkoulutuksen kautta.

Sen avulla saa näkyväksi asioita, joita olisi hyvä ottaa esille juuri tässä hetkessä ja joita ei aina ole helppoa sanoittaa.Se ohjaa ohjattavan ja ohjaajan yhdessä samalle ”aaltopituudelle” ja näin tasavertaisuus toteutuu kauniisti. Aina ollaan ohjattavan agendalla.Palautteet asiakkailta ovat olleet todella hyviä.

Mikään työmenetelmä ei kuitenkaan korvaa sitä tosiasiaa, että työnohjaajan, niin kuin jokaisen keskustelun ammattilaisen tärkein työväline on oma asenne, kuuntelu ja oikeasti kuuleminen, oikeat sanat, sekä herkkyys aistia ilmapiiriä ja lukea ohjattavaa tai ryhmää.

Arvostuksen, osallisuuden ja aidon kuulemisen kautta syntyy dialogisuuden ilmapiiri.Tällöin asioita voi ottaa avoimesti keskustellen esille – kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Työyhteisöissä arvokasta tietoa saa juuri oikealta asiantuntijalta: oman työnsä tekijältä.Niin työn kehittämisestä, työn laadusta, työpaikan ilmapiiristä, kuormittavuudesta, työyhteisön vuorovaikutustaidoista kuin koulutuksen tai työnohjauksen tarpeellisuudesta.

 Arjen työ on juuri oikea paikka harjoitella hyvää dialogia – ja tietysti työnohjaus.

 

 

- Kirsti Hirvanen